loading

Bach Kukkaterapia

Bach Kukkaterapia

Walesilainen lääkäri Edward Bach uskoi, että kaiken sairautemme takaa löytyy voimakkaita ja pitkittyneitä negatiivisia tunnetiloja. Näitä negatiivisia tiloja voimme nykyaikana kutsua esim. nimellä STRESSI. Pitkään jatkunut, elinvoimaa tuhoava stressi aiheuttaa sen, että yksilö menettää terveyttä ylläpitävää voimaansa ja on altis sairastumaan niin fyysisesti kuin henkisesti.

Tri. Bach löysi 38 uutetta, joista jokainen on tarkoitettu tiettyyn negatiiviseen tunnetilaan tai mielentilaan. 37 uutetta on tehty yksittäisistä villikukista sekä puiden kukinnoista ja yksi uute on valmistettu luonnonlähteen vedestä. Uutteiden teho perustuu negatiivisten tunteiden muuttamiseen positiivisiksi. Näin edesautetaan yksilön mahdollisuutta parantaa itsensä, sillä mentaalisen stressin vähentyessä fyysinen järjestelmä vapautuu toimimaan täydellisesti sairautta vastaan.

Bach Kukkaterapia sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kukkaterapiasta hyötyvät ne, jotka kokevat olevansa stressaantuneita tai jotka kokevat, että jokin negatiivinen tunnetila on vaikuttanut elämää kaventavalla tavalla. Tri. Bach löysi 38 negatiivista tunnetilaa, joita ovat esim. pelko, viha, kateus, yksinäisyyden tunne, epävarmuus, heikko itsetunto ja uupumus. Bach Kukkauutteiden avulla nämä ja monet muut negatiiviset tunnetilat muuttuvat hellävaraisesti mutta varmasti positiiviseen suuntaan. Positiivisuuden lisääntyessä valon määrä elämässä lisääntyy.

Tri. Bach uskoi, että tämä yksinkertainen parannusmenetelmä olisi tulevaisuuden lääketiedettä. Ajan kuluessa yhä useammat ihmiset ovat löytäneet, käyttäneet ja hyötyneet hänen kehittämästään systeemistä.