loading

Ihmisasiakkaat

Ihmisasiakkaat

Työni on hyvin dynaamista, mikä tarkoittaa sitä, että konsultaatiota ohjaavat aina asiakkaan tarpeet ja toiveet.
Toivon voivani välittää asiakkaalle juuri sen avun, mitä hän sillä hetkellä eniten kaipaa.

Klassinen osteopatia (erikoistuva)

Osteopatia on manuaalinen hoitomenetelmä, joka vahvistaa elimistön omaa puolustusmekanismia. Osteopatialla voidaan hoitaa lähes kaikkia kehollisia ongelmia.

Klassinen homeopatia

Homeopatia on yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitomuoto. Homeopaattisen hoidon kohteena on sairastunut yksilö, ei yksittäinen oire. Oire ei ole sairaus, vaan se kertoo, että elimistö on epätasapainossa.

Värihomeopatia

Värihomeopatia perustuu Amerikkalaisen Homeopaatin Ambika Wautersin kehittämään systeemiin, jossa homeopaattisilla värilääkeaineilla lähdetään tasapainottamaan kehon energiakeskuksia eli Chakroja.

Bach Kukkaterapia

Bach Kukkaterapia sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kukkaterapiasta hyötyvät ne, jotka kokevat olevansa stressaantuneita tai jotka kokevat, että jokin negatiivinen tunnetila on vaikuttanut elämää kaventavalla tavalla.