loading

Ihmisasiakkaat

Ihmisasiakkaat

Työni on hyvin dynaamista, mikä tarkoittaa sitä, että konsultaatiota ohjaavat aina asiakkaan tarpeet ja toiveet.
Toivon voivani välittää asiakkaalle juuri sen avun, mitä hän sillä hetkellä eniten kaipaa.

Osteopatia

Osteopatia on manuaalinen hoitomenetelmä, joka vahvistaa elimistön omaa puolustusmekanismia. Osteopatialla voidaan hoitaa lähes kaikkia kehollisia ongelmia. Esimerkiksi erilaiset kiputilat, jännitykset, jäykkyydet ja tulehdukselliset tilat saadaan usein jo yhdellä hoitokerralla paremmaksi.

Homeopatia

Homeopatian isä, saksalainen lääkäri ja kemisti Samuel Hahnemann, kehitti 1800 -luvulla samankaltaisuuden lakiin perustuvan hoitojärjestelmän. Homeopatia kuuluu CAM (Complementary Alternative Medicine) hoitojen piiriin ja on osana perusterveydenhuoltoa monissa keski-Euroopan maissa.

Värihomeopatia

Värihomeopatia perustuu Amerikkalaisen Homeopaatin Ambika Wautersin kehittämään systeemiin, jossa homeopaattisilla värilääkeaineilla lähdetään tasapainottamaan kehon energiakeskuksia eli Chakroja. Chakrajärjestelmän kautta keho, mieli ja henki ovat kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Chakrat ylläpitävät elinvoimaa ja tätä kautta ne vaikuttavat koko elimistöön.o.

Bach Kukkaterapia

Walesilainen lääkäri Edward Bach uskoi, että kaiken sairautemme takaa löytyy voimakkaita ja pitkittyneitä negatiivisia tunnetiloja. Näitä negatiivisia tiloja voimme nykyaikana kutsua esim. nimellä STRESSI. Pitkään jatkunut, elinvoimaa tuhoava stressi aiheuttaa sen, että yksilö menettää terveyttä ylläpitävää voimaansa ja on altis sairastumaan niin fyysisesti kuin henkisesti.