loading

Osteopatia

Osteopatia

Osteopatia on manuaalinen hoitomenetelmä, joka vahvistaa elimistön omaa puolustusmekanismia. Osteopatialla voidaan hoitaa lähes kaikkia kehollisia ongelmia. Esimerkiksi erilaiset kiputilat, jännitykset, jäykkyydet ja tulehdukselliset tilat saadaan usein jo yhdellä hoitokerralla paremmaksi.

Osteopaattisen hoidon vaikutus voi kestää useita päiviä, jopa viikkoja varsinaisen hoidon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että kehon omia parantavia voimia, kuten immuunipuolustusta on aktivoitu ja keho saa voimaa jatkaa paranemisprosessia itsenäisesti. Osteopatian perusajatus onkin, että keho on itsesäätelevä, itseparantava kokonaisuus ja sillä on pyrkimys kohti terveyttä ja tasapainoa.

Osteopatia on pehmeä, mutta tehokas hoitomuoto, jota toteutetaan kehoa kuunnellen. Keho palautetaan sen alkuperäiseen sisäiseen tasapainoon ja luonnolliseen liikkuvuuteen. Asiakkaan ajatellaan olevan kokonaisuus, joka koostuu kehosta, mielestä sekä hengestä. Osteopatialla voidaan vaikuttaa kaikkiin näihin osatekijöihin. Mitä harmonisemmassa tasapainossa nämä osat ovat sitä parempi on asiakkaan terveydentila.

Kehon kaikille toiminnoille on ominaista rytmisyys. Kehon tahdosta riippumattomia, hienovaraisia rytmillisiä liikkeitä tuntemalla voidaan ongelmakohtia paikallistaa ja kohdistaa niihin tasapainottava hoito. Fyysinen rakenne ja kehon toiminta ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. selkärangan terveydentilalla on suora yhteys hermoston, nestekierron sekä verenkierron toimintaan. Kun kehoa hoidetaan kokonaisuutena, fyysisten ongelmien lisäksi myös mieli tasapainottuu ja hoidettava löytää todellisen minänsä kehollisen ja psyykkisen itsetuntemuksen lisääntyessä.

Osteopatialla voidaan hoitaa kaiken ikäisiä ihmisiä ja eläimiä.